Begeleiding groep

Wat is begeleiding groep?

Wanneer u vanwege uw beperking

  • geen (aangepast) werk kunt verrichten
  • of er geen geschikte school beschikbaar is

kunt u begeleiding groep inkopen voor dagbesteding of dagopvang.
Begeleiding groep is een integraal pakket, dat wil zeggen met inbegrip van alle andere vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel: Zorg die tijdens de begeleiding in groepsverband moet worden gegeven

Stichting hart voorzorg biedt niet alleen ambulante begeleiding.
We begeleiden ook groepen met mensen.
Zo geven we cursussen en trainingen.
We kijken naar wat jij wilt leren in een cursus of bij een training.
Misschien wil je leren hoe je beter kunt lezen of schrijven.
Of wil je goed met de computer kunnen werken.
Bij Stichting hart voorzorg wordt les gegeven in kleine groepjes.
En je kunt zelfs iemand meenemen.
Dat mag jouw vriend of vriendin zijn, of familie.
Samen leren is namelijk veel leuker!

Wil je andere mensen ontmoeten, dan kun je naar een zogenaamde ‘Dag ontmoeting’ gaan.
Dit zijn vaste momenten in een dienstencentrum of buurtcentrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Samenwerking met anderen
We willen zoveel mogelijk samenwerken met andere zorg- en welzijnsorganisaties in wijken en dorpen.
Dit doen we om geld te besparen.
Maar ook doen we dat om mensen met elkaar in contact te brengen.
Zo kunnen mensen meer dingen met elkaar doen en voor elkaar doen.